Energieadvies

In de afgelopen jaren is de prijs van energie verdubbeld. Het oplopen van de energieprijs heeft een aantal oorzaken:

  • er is een stijgende vraag naar brandstof vanuit China en India,
  • veel olie en gas reserves liggen in politiek instabiele regio’s,
  • speculatie op de grondstoffenbeurzen,
  • de fossiele brandstoffen worden schaarser.

De verwachting is dat de energieprijs de komende jaren zal blijven stijgen.

Door de verbranding van fossiele brandstoffen is ook de zorg voor het milieu een belangrijk thema, evenals broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Het staat bijna dagelijks in de krant.

Om het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de  uitstoot van CO2 te beperken heeft de overheid wet- en regelgeving voor woningen en gebouwen vastgesteld. Voor de nieuwbouw wordt in de NEN 7120 EPG (Energie Prestatie Gebouw) de bepalingsmethode omschreven om de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van gebouwen te bepalen.  Voor de bestaande bebouwing moet men bij verkoop van een woning of gebouw of bij het opnieuw verhuren in het bezit zijn van een Energielabel. Op dit Energielabel wordt de energetische kwaliteit van het object aangegeven alsmede een aantal globale maatregelen om energie te besparen.

Nieuwbouw

Per 1 juli 2012 is de nieuwe energieprestatienorm NEN 7120 EPG van kracht. De EPC-waarde wordt bepaald door zowel bouwkundige- als installatietechnische maatregelen die in het begin van het ontwerpproces worden gekozen. Deze keuze heeft een grote invloed op het energieverbruik gedurende de levensfase van het gebouw.

Register to read more...

Bestaande woningen

Om een energielabel op te stellen moet een gecertificeerd  energielabeladviseur de woning opnemen en de gegevens in een computerprogramma verwerken. De uitkomst is de energie-index, deze index bepaalt in welke energielabelklasse (A++ t/m G) het object valt.

Register to read more...

Duurzame energie

Ten gevolge van de prijsstijging en de nadelige milieueffecten neemt het aantal oplossingen voor duurzame energie, zoals b.v. zonne- en windenergie, warmte- en koude opslag in de bodem en warmtepompen, snel toe. Bij de advisering worden deze ontwikkelingen meegenomen.

Register to read more...

Copyright 2012  |  Van Naaldwijcklaan 28  •  4143 BW  Leerdam  • info@hs-integralist.nl                                                                    Creadiva Grafische Vormgeving

joomla template